Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u
 
Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u Książka
Poradnik przedstawia zasady grzeczności językowej obowiązujące w relacjach między różnymi osobami. Pierwsza część książki omawia różne aspekty etykiety językowej ( i nie tylko językowej), druga wyjaśnia, jak zwracać się do różnych osób zależnie od ich stanowiska, zawodu, funkcji społecznej itd. Część trzecia jest antywzorem językowego savoir-vivre’u. Czwarta to zbiór porad, których udzieliła Autorka w Poradni Językowej PWN
 
 
AUTORZY
Małgorzata Marcjanik
 
ZAWARTOŚĆ
Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u
●  co to jest grzeczność językowa i jakie są jej strategie?
●  trochę historii
●  grzeczność biznesowa
●  grzeczność w różnych relacjach: przełożony-podwładny, ksiądz-parafianie, nauczyciel-uczeń
●  relacje na pan, pani, relacje na ty
●  powitania, pożegnania, komplementy, przeproszenia, polecenia, odmowa itp
●  grzeczność w różnych sytuacjach, np. w windzie, sklepie, na wykładach, w dyskusjach
●  listy: tradycyjne i elektroniczne
●  rozmowy przez telefon
●  grzeczność w mediach
●  formy zwracania się do adresata, zależnie od jego zawodu, stanowiska, funkcji itp
●  przykłady łamania norm grzecznościowych w wypowiedziach publicznych i medialnych
●  porady językowe
 
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zachęcamy do zakupu w sklepie
 
GALERIA PRODUKTU
Mówmy sobie po imieniu
Czy gafę da się naprawić?
Panie profesorze czy panie doktorze?
Łamanie norm grzeczności…