Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN
 
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN Książka
Największy słownik poprawnościowy: wskazuje, jak mówić i pisać poprawnie, przestrzega przed błędami. Opisuje 30 000 haseł. Podaje 26 000 komentarzy normatywnych. Rozróżnia dwie normy językowe: wzorcową i użytkową – kwalifikuje wyrazy odpowiednio do sytuacji, w których mogą być używane. Zawiera obszerny blok haseł problemowych.
 
 
AUTORZY
red. nauk. prof. Andrzej Markowski
 
ZAWARTOŚĆ
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN
●  słowa, które, z różnych powodów, najczęściej stwarzają trudności użytkownikom języka
●  komentarze normatywne
●  imiona, nazwiska
●  skróty i skrótowce
●  polskie i obce nazwy geograficzne, nazwy miejscowości i mieszkańców
●   nazwy etniczne
●  odrębny wykaz cząstek wyrazowych (przedrostków i przyrostków)
●  blok haseł problemowych, np. akcent, anglicyzmy, błąd językowy, budowa słowotwórcza wyrazów, derywaty, etyka słowa, dopełnienie, formy grzecznościowe, homonimia, imiona, kultura języka, liczebnik, rzeczownik, skrót, zapożyczenia, związki składniowe
●  indeks pojęć omówionych w hasłach problemowych
 
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zachęcamy do zakupu w sklepie
 
GALERIA PRODUKTU
Słownik: hasła
Hasło problemowe: pleonazm