Ślónsko godka. Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli
 
Ślónsko godka. Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli Książka
To słownik, który pozwala Gorolom poznać (choć trochę) język i obyczaje, a także samych Hanysów, a Hanysom nie pozwala zapomnieć – choć raczej: pozwala nie zapomnieć – o ich tradycji. Treść ułożona jest tematycznie i z humorem ilustrowana rysunkami Autorki.
 
AUTORZY
Joanna Furgalińska
 
ZAWARTOŚĆ
Ślónsko godka. Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli
●  rejestruje słowa mowy śląskiej i podaje ich odpowiedniki w języku ogólnym
●  wyróżnia ponad 60 tematów, np. Familio; Niymoc i zdrowie; Klamory; Hausfrau, królowo chałpy; Boroki, brzidoki i gupileloki; Gody i inksze fajery; Fachmany i geszefciarze, według których porządkuje słownictwo
●  zawiera też ausdruki i powiadaczki, czyli wyrażenia i przysłowia
●  bogato ilustrowana żartobliwymi, barwnymi rysunkami.
 
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zachęcamy do zakupu w sklepie
 
GALERIA PRODUKTU
Chcesz łostać paf – przeczytaj ausdruki i powiedaczki
Najważniejsza jest familijo!
Człowiek leci, furgo, czympi, ale najchętniej lygo i śpi