dudka

 
Słownik języka polskiego
dudka
1. «ludowy instrument muzyczny»
2. «dolna część stosiny pióra ptasiego»