O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: lód

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... był to proces szczególnie złożony, bo wraz z topniejącą pokrywą lodu unosiła się ku górze obciążona wcześniej przezeń Skandynawia. W jej...
 • ... wycofała w ostatniej chwili swą ofertę wobec PŻB. Pozostawiony na lodzie armator skierował wstępne zapytania do potencjalnych nabywców zagranicznych. - Na rynku...
 • ... zawierających wspomniane domieszki.
  Specjalnego znaczenia nabrały ostatnio badania zawartości w
  lodzie mikrocząstek (cząstek mineralnych o średnicy 0,5 - 15 Ťm), będących...
 • ... utonął wędkarz.
  Drugiego mężczyzną uratowali strażacy. Pod mężczyznami załamał się
  lód. Do wypadku doszło kilkanaście metrów od brzegu jeziora.
  (pap)  Świat...
 • ... płomienie i skry.
  OSTATNIE UTWORY (1956)

  ODPOWIEDZI

  Gdy Wisłę zatrzymał
  lód,
  Gdy ją gnębi śmiertelna głusza,
  To cóż może się Wiśle...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego