O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.


Teksty te, które otrzymaliśmy dzięki życzliwości autorów i wydawców i z których korzystamy na podstawie prawa cytatu (art. 29 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) mogą zawierać dane stanowiące dane osobowe, takie jak np. wskazane w publikacjach imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość. Dostęp do tych danych (w zakresie, w jakim były opublikowane w tekście źródłowym) mają osoby korzystające z korpusu.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnianiu korpusu w celach nauczania i wyjaśniania. Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności serwisu.


Wyniki wyszukiwania dla słowa: w prawo

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... kulinarnymi nie tylko mojego pomysłu. Potrawy są łatwe do przyrządzenia w prawie każdych warunkach i nie zawierają konserw. Koszt produktów praktycznie żaden...
 • ... się na Rozewie. Ale dlaczego chodziłeś raz w lewo, raz w prawo?
  - Bo ten wielki ze śnieżycą doszedł nam prawie do prawej...
 • ... ślady. Cli są tu dwie możliwości. Albo wyleciał z trasy w prawo, bo go postawiło, uderzył w skały i odbiło go w...
 • ... Shift+Strzałka w lewo], (najwyższego) wiersza, najniższego wiersza,
  [Shift+Strzałka
  w prawo] skrajnej lewej kolumny oraz skrajnej prawej kolumny.
  [Ctrl+Strzałka w...
 • ... dodatku ma na imię Wiktoria...
  Po kilkudziesięciu metrach korytarz skręcił
  w prawo i stracili z oczu otwór wejściowy. Zapalili czołówki i w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego