O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: naczelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dziewczyny, spotkał jeszcze dwie grupy chłopców - trzy- i dwuosobową - wspomina naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR Mariusz Zaród. - Początkowo nie chcieli go posłuchać...
 • ... Oppenheima, fotografika, narciarza i ratownika tatrzańskiego, drugiego po Mariuszu Zaruskim naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. TOPR do dziś nosi imię J...
 • ... 16 tys. na samym tylko zwróconym mu podatku VAT.

  Zdaniem
  naczelnika krakowskiego Wydziału do spraw Przestępstw Gospodarczych ten szwindel doskonale znany...
 • ... konwojował radiowozem.
  Wiarygodność tych informacji potwierdza częściowo komendant Trzciński. Pamięta
  naczelnika drogówki: ­ Tak, to był nasz policjant. Był podejrzany, ale w...
 • ... tego obrazek godny centralistycznego państwa. Naczelny organ plemienia miał wyznaczać naczelników poszczególnych okręgów i wysyłać ich w teren, żeby tam wymierzali...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego