O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: bałwanek

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... literatury dla dzieci (np. skomputeryzowani handlarze, dzieci, żywe kapelusze, rękawiczki, bałwanek). Spacjalizacja czasu zbiegła się z tekstualizacją i informatyzacją przestrzeni. Rozwijając...
 • ... więc historyków. - To przy tym stole PRL stopniał jak śnieżny bałwanek - mówi nam Jan Wróbel. Rozmowy zakończyły się w kwietniu.
  MAGDA...
 • ... 00-13.00 • gry i zabawy naśniegu, konkurs - "najpiękniejszy bałwanek",
  zajęcia w sali komputerowej,
  rozwiązywanie rebusów i zagadek;
  28.01...
 • ... ciebie powinnam widziałam zdjęcie
  ja będę w białej puchówce - taki
  bałwanek każdy mnie pozna z daleka
  ty moje też
  ja też...
 • ... w tym sporą grupę stanowiły dzieci z zerówki. - Niektóre malowały bałwanki, trudno powiedzieć czy bałwan kojarzy im się ze sportem, czy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego