O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: wyspiarz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Mokotów, gdzie średnia cena metra kwadratowego przekracza 5 tys. zł. Wyspiarze kupują także chętnie na rynku wtórnym - w ich ręce trafiło...
 • ... otaczających ludzi przypomina na każdym kroku o ilości przeżytych lat. Wyspiarze z legendy są między sobą, stanowią jedno pokolenie i czas...
 • ... tradycja
  musiała ustąpić.

  - Kiedy zapadnie noc - powiedział Wanyangeri - ruszymy
  stąd.
  Wyspiarze nie są podejrzliwi, ale lepiej, jeśli
  nikt nie będzie widział...
 • ... tak będzie najlepiej. Szukam Pushi - zaczął,
  głośno zwracając się do
  wyspiarzy - czy znacie
  go i potraficie mi wskazać, gdzie go znajdę...
 • ... zatrzymać. Ale wtedy
  przypomniał sobie o tajemniczych sposobach używanych przez
  wyspiarzy w walce, sposobach, którym nikt się nie oparł.
  Ucieczka mogła...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego