O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: billboard

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... in. w Łęgu, w Tychach, w Krakowie.

  Etap drugi to
  billboard na przyczepce (używanej, kupionej za 3 tys. zł, gdyby dłużnik...
 • ... bełkotom, jak w reklamie, z której można się dowiedzieć na billboardach, że jakiś baton to - obsesja.
  Niestety, kino popularne to system...
 • ... stracił panowanie nad sobą, zobaczywszy na warszawskim Dworcu Centralnym ogromne billboardy reklamujące piwo bezalkoholowe. - Jeśli to nawet dowcip - krzyczał potomek autora...
 • ... warszawskich hotelarzy. Spoty w CNN, ogłoszenia w "Financial Times" i billboardy w stolicach Europy - z tą tylko różnicą, że miały one...
 • ... zerwał fragment dachu urzędu wojewódzkiego, zniszczył neony na budynkach i billboardy na murze więzienia, łamał drzewa w parku i reklamy. Połamane...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego