O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: renesans

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Bieszczadach. Lepiej późno niż wcale. Miejmy nadzieję, że będzie to renesans przydatności w Polsce psa, który w Ameryce wyrobił sobie tak...
 • ... bardziej się boi).
  Od końca lat 80. pigułka przeżywa swój
  renesans (mimo że przecież nie zabezpiecza przed AIDS tak jak prezerwatywa...
 • ... Krzyckiego, a była to jedna z ciekawszych osobowości pisarskich polskiego renesansu. Jego działalność i twórczość mają coś z rozmachu, wspaniałości i...
 • ... było możliwe i owocne.
  Nazywamy tę pracę syntezą literatury polskiego
  renesansu, choć można by powiedzieć po prostu - podręcznik. "Podręcznik" - nie jest...
 • ... prawdopodobnie jedyną z zachowanych w polskich zbiorach pracę mistrza włoskiego Renesansu - Rafaela.
  "Szkic do arrasu oddanie kluczy św. Piotrowi" zaprezentowano podczas...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego