O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: wydatek

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dolarów. Pobyt w stolicy wydawców zamiejscowych wynosi dużo więcej, dochodzą wydatki na hotele, restauracje itd. A mimo to wszyscy chcą się...
  • ... osobistych: od płacenia podatków, kupowania domu i polisy ubezpieczeniowej, poprzez wydatki na ślub i edukację dziecka aż po planowanie "złotej jesieni...
  • ... gotówki lub środków na rachunku bankowym, bez kalkulowania wagi bieżących wydatków, korzystają Państwo z dodatkowych pieniędzy poprzez najszybszy i najłatwiejszy kredyt...
  • ... została wydatkowana na kwotę 2.079.351 zł. Nie wykonano wydatków na kwotę 61.662 zł. W tej sprawie została przyjęta...
  • ... 2007 - 2013. Już teraz w Unii trwa spór o wielkość wydatków w tym okresie oraz pomoc dla nowych państw członkowskich.
    PO...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego