O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: zwykle

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zdaniem: "Nigdy mi się z nikim tak dobrze nie rozmawiało". Zwykle do stwierdzenia o cudownym, niespotykanym dotychczas, jakże innym i oryginalnym...
 • ... to pora, kiedy nachodzą mnie jakiekolwiek myśli. Myśleć bowiem zaczynam zwykle dopiero po południu. Tym razem jednak nie miałem wyjścia. Zadzwonił...
 • ... wreszcie się z nią ożenisz?" - pytam go czasem. Uśmiecha się zwykle i odpowiada: "Kiedy skończę dla niej dom."
  Na razie wykończone...
 • ... szósty czerwca i Sabiny
  w dniu tym wypadły urodziny.
  Jak
  zwykle, było u Wardęgów
  przyjęcie dla partyjnych kręgów,
  był więc i...
 • ... piramidce odgięte ku nasadzie szyszki.

  RODZINA TAXODIACEAE - CYPRYŚNIKOWATE
  Żywiczne drzewa,
  zwykle zimozielone; rodzina o nielicznych i "słabych" cechach wspólnych, polimorficzna; ze...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego