O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: miejski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do centrum miejscowości.
    Czarny Dunajec, choć nigdy nie posiadał praw
    miejskich, zarówno zabudową jak i ogólnym charakterem przypomina niewielkie miasteczko. Leży...
  • ... masowa musi na trzydzieści dni przed rozpoczęciem uzyskać zgodę władz miejskich i akceptację warunków bezpieczeństwa. W tym przypadku żaden z warunków...
  • ... Sławskim. Ośrodek wypoczynku i sportów wodnych. Fabryka mebli, tartak. Prawa miejskie 1316. Obok rynku kościół renesansowy z XVI w., zniszczony XVIII...
  • ... To psychoza strachu, gdy na horyzoncie pojawia się funkcjonariusz straży miejskiej. To wreszcie pękający ze śmiechu turyści, wysłuchujący od kelnerów, jakie...
  • ... w Krakowie Dni Kultury Lesbijsko-Gejowskiej. Inauguracja ma nastąpić w miejskim ośrodku kultury. 9 maja ma się odbyć marsz spod Wieży...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego