O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: empatia

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ludzi, a nie tylko stronę sporu, budzi się w nich empatia - ocenia Mazur.

  W dodatku podczas mediacji czasami okazuje się, że...
 • ... będzie kolejnym pretekstem dla edukacji opinii publicznej.
  Dariusz Gzyra
  Stowarzyszenie
  Empatia

  Poniżej artykuł z miesięcznika Wielkopolskiej Oświaty "Otwarta Szkoła" opublikowany w...
 • ... chcesz pomóc zwierzętom w Polsce, stań się częścią stowarzyszenia
  Inicjatywa "
  EMPATIA"
  Inicjatywa "EMPATIA" jest stowarzyszeniem powołanym do życia przez grupę osób...
 • ... 30 dobrych powodów by go nie mieć!
  NIE KUPUJ FUTRA!
  eMPATIA


  REZYGNUJĄC Z FUTRA RATUJEMY ŻYCIE!
  Czym jest naturalne futro? Miękkim...
 • ... że boisz się czegoś", "Czy to cię zasmuciło?".
  Rozwijanie własnej
  empatii pozwoli nam lepiej zrozumieć siebie, gdy zdarza się nam ulegać...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego