O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.


Teksty te, które otrzymaliśmy dzięki życzliwości autorów i wydawców i z których korzystamy na podstawie prawa cytatu (art. 29 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) mogą zawierać dane stanowiące dane osobowe, takie jak np. wskazane w publikacjach imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość. Dostęp do tych danych (w zakresie, w jakim były opublikowane w tekście źródłowym) mają osoby korzystające z korpusu.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnianiu korpusu w celach nauczania i wyjaśniania. Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności serwisu.


Wyniki wyszukiwania dla słowa: do dnia

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... się z chłopakiem (20 lat). Było nam bardzo dobrze aż do dnia, w którym zaczął mnie denerwować. Tym, że nigdzie nie wychodzimy...
 • ... Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Gazecie Wyborczej w terminie do dnia 10.12.1999.
  9. Pełny regulamin konkursu znajduje się do...
 • ... Rolnej Skarbu Państwa, wypracowany w roku 1991, przetrwał bez zmian do dnia dzisiejszego. Znaczy to tyle, że łatwiej o krytykę, niż o...
 • ... okręgów zobowiązane są do przesłania do Zarządu Głównego SBP wykazu do dnia 5.03.1981.
  *
  Z ŻAŁOBNEJ KARTY
  ANNA KOTARSKA
  (1910-1980...
 • ... a łużyckiego w szczególności od jego narodzin w XVII w. do dnia dzisiejszego stwierdzając, że strój męski zaginął prawie zupełnie i tylko...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego