O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: siatkówka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Sprawiali wrażenie drużyny krykieta, której nagle ktoś kazał grać w siatkówkę i na dodatek odbierać niezwykle mocne serwy Pawła Papkego.
  - Paweł...
 • ... mistrzostw Europy w
  Stambule.
  Jego drugą wielką pasją sportową, obok
  siatkówki, był tenis. Jako dziennikarz debiutował w "Sportowcu" (1969), w którym...
 • ... w ciągu dwóch dni ogląda 400 tys. ludzi. Na zawodach siatkówki plażowej, na każdym meczu jest komplet (20 tys.). Na hokej...
 • ... konsekwencją może być w niektórych przypadkach nawet uszkodzenie nerek, serca, siatkówki oka, naczyń krwionośnych i nerwów obwodowych.
  Aby zapobiec cukrzycy, odżywiaj...
 • ... przez jakiś czas będą ze strachem analizować manewry polskich trenerów siatkówki, tak jak za czasów Wagnera; szansy tej nie wolno zmarnować...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego