O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: introligator

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... POLIGRAFICZNA - 3 LATA
  kształci w następujących zawodach:
  - drukarz (tylko chłopcy)
  -
  introligator
  Zebrania informacyjne:
  13 marca 2003 r. o godz. 17.00...
 • ... POLIGRAFICZNA
  kształci w następujących zawodach:
  - drukarz (tylko chłopcy) - 3 lata
  -
  introligator - 3 lata
  ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH
  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  00...
 • ... jest niewiele wart, ale został np. oprawiony przez bardzo znanego introligatora. Szczególnie cenne są książki pochodzące z małych, okazjonalnych wydań.

  Jaka...
 • ... Jan z zapałem kolekcjonował "Detektyw". Każde dziesięć egzemplarzy oddawał do introligatora, dzięki czemu, oprawione w skórę, wyglądały na półce, jak okazała...
 • ... kobiety do przyuczenia, Pruszków, ul. Sowińskiego 1; 758 72 14 Introligatorów do obsługi maszyny do oprawy bezszwowej. Drukarnia nr 1 Rakowiecka...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego