O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: lotny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ale przecież Wajda nie reżyserował dokumentu. Serię "wojenną" reżyser zamknął "Lotną" (1959) wedle Wojciecha Żukrowskiego. Nostalgiczna wizja polskiego września '39, łącznie...
  • ... stwierdzenie wspomnianego wtargnięcia jednej przestrzeni w inną. Taniec, taneczny ruch lotnego młodziana, zostaje naznaczony chwilą: mazur, t e n mazur, tańczony...
  • ... średnio w ciągu dnia dyfunduje do powietrza około 5 substancji lotnych znajdujących się w roślinach, co np. w stosunku do sosny...
  • ... Ucieczka w przyszłość" Sadata trwa nadal, czy też utknęło w lotnych piaskach polityki arabskiej, izraelskiej, międzynarodowej?
    W wyzłoconej sali egipskiego Zgromadzenia...
  • ... są pozbawione jakichkolwiek elementów ułatwiających im dyspersję. Nie posiadając aparatów lotnych opadają one najczęściej w sąsiedztwie rośliny macierzystej.
    Słabe rozprzestrzenianie się...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego