O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: nagroda

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... świetle polskich ojców, jest ulubionym bohaterem polskich feministek. Przyznały mu nagrodę Złotego Zęba i urządziły na krakowskim rynku happening, podczas którego...
 • ... już nie chciał nikogo widzieć ani o niczym słyszeć, odrzucił nagrodę, zabrał Gabrielę i przyjechali aż tu, do tego domku, który...
 • ... z gazety w stanie wojennym. Dwukrotnie był laureatem najwyższej dziennikarskiej nagrody im. B. Prusa, przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Przed paru...
 • ... otrzymać:
  ( telewizor ( kamera video ( wieża HI-FI
  Trzecia nagroda
  100
  nagród pieniężnych po 100 PLN
  Wypełnienie załączonego kwestionariusza jest całkowicie dobrowolne...
 • ... odda na miejscu krew, będzie mógł wziąć udział w losowaniu nagród, w tym sprzętu gospodarstwa domowego. Celem akcji organizowanej przez Regionalne...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego