O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: materia

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... łączącym człowieka z pozostałymi mieszkańcami Ziemi, strach zespala całą ożywioną materię.
    Człowiek w podpalonym domu i pająk w płonącej pajęczynie, podobnie...
  • ... Wiatr Na Szczycie, a było ono oznaczone "Płomieniem" Stworzyciela - władcy materii, potęgi wśród magów. Jedno tylko zdumiało mnie i nawet trochę...
  • ... sprzeczne z ogólnym poglądem, że cząstki elementarne są możliwymi stanami materii, w zależności od oddziaływań, które je kształtują. Szerzej można powiedzieć...
  • ... w zasadzie pozostał wierny polskiej kuchni), ale pilnując świętych związków materii i ducha, potrafi odwołać się do ich prawdy i powagi...
  • ... gwałtownie uaktywniły się w nich procesy regeneracji komórek i przemiany materii.
    - Aquaftem posiada właściwości odmładzające komórki skóry. Długotrwałe stosowanie preparatów z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego