arogancja

 
Słownik języka polskiego
arogancja «zuchwała pewność siebie połączona z lekceważeniem innych»
• arogant • arogancki • arogancko • arogantka