znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Kult

kult
1. «cześć religijna oddawana Bogu, bóstwom, świętym osobom lub rzeczom»
2. «ogół czynności i obrzędów religijnych będących zewnętrznymi przejawami tej czci»
3. «szacunek i uwielbienie okazywane komuś lub czemuś»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88