asfalt

 
Słownik języka polskiego PWN
asfalt
1. «substancja otrzymywana z ropy naftowej lub węgla, służąca do budowy nawierzchni ulic, wyrobu materiałów izolacyjnych, papy i lakierów»
2. «skała osadowa barwy czarnej lub brunatnej, służąca do budowy nawierzchni dróg»
3. pot.; zob. asfaltobeton.
4. «czarna i twarda nawierzchnia na jezdniach, boiskach i chodnikach»

• asfaltowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego