camera obscura

Słownik języka polskiego PWN*

camera obscura [wym. kamera obskura], kamera obskura
1. «światłoszczelna skrzynka z małym otworem w przedniej ściance, będąca prototypem aparatu fotograficznego»
2. «dział czasopisma, w którym przytacza się cytaty świadczące o nieporadności językowej lub nieuctwie autorów tekstów»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego