ibid.

Słownik języka polskiego PWN*

ibid. «ibidem»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Gembicki, 1585-1657, Kraków 1957, s. 336 i n.
16
Ibid., s. 341-342.
17 A. Kołudzki, Tron wieczysty albo Pałac…

 

…można chyba uważać za skompensowany z nadwyżką przez wymienione... korzyści (ibid., s. 114). Cokolwiek sądzić o tych rozwiązaniach, trudno uznać model…

 

…bardzo realną groźbą biurokracji, która przejąć ma funkcje prywatnej przedsiębiorczości (ibid.): W rzeczy samej, jesteśmy zdania, iż istotna trudność związana z…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego