jansenizm

Słownik języka polskiego PWN*

jansenizm «ruch reformatorski w Kościele katolickim w XVII i XVIII w.»
• jansenistyczny • jansenista
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego