jansenizm

 
Słownik języka polskiego PWN
jansenizm «ruch reformatorski w Kościele katolickim w XVII i XVIII w.»
• jansenistyczny • jansenista
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego