komora

Słownik języka polskiego PWN*

komora
1. «zamknięte pomieszczenie»
2. «zagłębienie w organach ludzkich i zwierzęcych»
3. «część zalążni lub owocu roślin, mieszcząca zalążki albo nasiona»
4. «otwór lub zagłębienie w utworach skalnych»
5. «obszerne wyrobisko górnicze wykute w skale»
6. «wydzielona część wnętrza różnych maszyn, urządzeń, pieców itp»
7. «rozszerzona, mieszkalna część nory zwierząt»
8. «klatka piersiowa zwierzęcia»
9. daw. «niewielka izba bez okien, służąca do przechowywania odzieży, drobnych sprzętów lub zapasów żywności»
10. daw. «niewielka izba mieszkalna w domach wiejskich, dawnych dworach szlacheckich itp.»

• komorowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego