konsument

 
Słownik języka polskiego PWN
konsument
1. «nabywca towarów lub usług albo użytkownik jakichś zasobów lub dóbr»
2. «osoba spożywająca posiłek w jakimś lokalu»
3. «organizm odżywiający się substancjami organicznymi»

• konsumencki • konsumentka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego