kultura duchowa

Słownik języka polskiego PWN*

kultura duchowa «ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…bo od Polski fizycznie oderwani, skazani na bytowanie pośród obcej kultury duchowej. Toteż fascynujące wydaje się oglądanie ich dzieł w kontekście europejskiej…

 

…zdaniem twórczość Janusza Szpotańskiego nie tylko stanowi istotną część polskiej kultury duchowej, lecz daje też jeden z najwnikliwszych opisów literackich i analiz…

 

…a przynajmniej jej rozległej i swoistej dziedziny określonej tradycyjnie mianem kultury duchowej, jako procesu semiotycznego, rozpowszechnia się w humanistyce współczesnej.
Tak szeroko…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego