wadium

Słownik języka polskiego PWN*

wadium «kwota składana do rąk osoby rozpisującej przetarg lub wpłacana do depozytu sądowego jako gwarancja, że oferent nie zmieni ani nie wycofa złożonej oferty»
• wadialny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…do 1 marca 1999 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Jarosławia.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
I. 549,50 zł…

 

…nieformalnym placu uważała je za wygórowane, szczególnie w przypadku zwrotnego wadium. Większość nie robiła nic (jakoś to będzie), dopiero później rozpoczęli…

 

…zapłatę (z odsetkami za zwłokę), ale sąd zażądał uprzedniego wpłacenia wadium w wysokości 10 tysięcy złotych. A takich pieniędzy przedsiębiorca nie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego