-idalny

Słownik języka polskiego PWN*

-idalny «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na podobieństwo do czegoś lub na posiadanie jakiejś cechy, postaci, kształtu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego