-idalny

Słownik języka polskiego PWN

-idalny «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na podobieństwo do czegoś lub na posiadanie jakiejś cechy, postaci, kształtu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego