Baraniec

Wielki słownik ortograficzny PWN

Baraniec (szczyt) -ań•ca
baraniec (skała) -ań•ca; -ań•ce, -ań•ców

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... in. takie pytania jak: Uporządkuj kolejno szczyty według wzrastającej wysokości - Baraniec, Raczkowa Czuba, Krywań, Sławkowski Szczyt, Szalony Wierch? lub Który szczyt...
  • ... w podłożu lodowców, które często przechodzą w łagodnie zaokrąglone formy barańców, powstały prawdopodobnie z udziałem innego mechanizmu erozyjnego. Przesycona wodą morena...

Encyklopedia PWN

baraniec, muton,
geol. podłużny pagórek podłoża skalnego (wysokość od kilkunastu cm do kilkudziesięciu m, długość — kilkaset m), o powierzchni wygładzonej i zaokrąglonej przez lodowiec;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego