Fahrenheit

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Fahren•heit: Daniel Gabriel Fahren•heit, Daniela Gabriela Fahren•heita, o Danielu Gabrielu Fahren•heicie: skala Fahrenheita, stopień Fahrenheita (skrót: °F)

Słownik języka polskiego PWN*

skala Fahrenheita «skala mierzenia temperatury, w której podstawową jednostką jest stopień Farenheita»
stopień Fahrenheita «jednostka miary temperatury w skali Fahrenheita, w której 0° odpowiada temperaturze zamarzania mieszaniny salmiaku z lodem, 212° odpowiada temperaturze wrzenia wody»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego