Saakaszwili

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Saakaszwili: Micheil Saakaszwili, Micheila Saakaszwilego, z Micheilem Saakaszwilim, o Micheilu Saakaszwilim

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego