abdykacyjny

Słownik języka polskiego PWN*

abdykacja «zrzeczenie się władzy przez monarchę»
• abdykacyjny • abdykować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego