afirmowanie

Słownik języka polskiego PWN*

afirmacja «zgoda na coś, uznanie czegoś za dobre»
• afirmant • afirmować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego