bojerowiec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bojerowiec -w•ca; -w•cy, -w•ców

Słownik języka polskiego PWN*

bojer «sportowy jacht na trzech płozach, z dużym żaglem, poruszający się po lodzie»
• bojerowy • bojerowiec

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego