destylacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

destyla•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

destylacja «proces oczyszczania cieczy lub rozdzielania jej składników polegający na doprowadzeniu cieczy do stanu pary przez jej ogrzanie i następnie skropleniu pary przez oziębienie»
• destylacyjny • destylować
sucha destylacja «proces technologiczny polegający na ogrzewaniu związków organicznych w wysokiej temperaturze bez dostępu powietrza w celu rozłożenia ich na związki prostsze»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... koncentratami uzyskiwanymi z pachnących części roślin. Olejki uzyskuje się poprzez destylację parową, ekstrakcję, wyciskanie i inne metody dostosowane do specyfiki rośliny...
 • ... 7,4 do 20% atomowych.

  6.2.6.8. Metoda
  destylacji frakcjonowanej i wymiany izotopowej

  Metody destylacyjne są oparte na różnicy...
 • ... pozostały w wytłokach ekstrahuje się benzyną ekstrakcyjną, po czym poddaje destylacji w celu odparowania rozpuszczalnika i odlecytynowaniu.
  Surowy olej poddaje się...

Encyklopedia PWN

destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
destylacja równowagowa, destylacja rzutowa,
techn. destylacja prosta, w której płynąca rurociągiem mieszanina cieczy jest ogrzewana przeponowo, a wytworzona para i ciecz, płynąc we współprądzie, stykają się ze sobą przez pewien czas, zapewniając większą dokładność rozdzielenia składników;
destylacja cząsteczkowa, destylacja molekularna,
rozdzielanie mieszaniny cieczy przez odparowanie pod bardzo niskim ciśnieniem (bez wrzenia);
membranowa metoda rozdzielania mieszanin ciekłych;
rozdzielanie mieszaniny cieczy o bardzo zbliżonych temperaturach wrzenia;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!