eden

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Eden: An•thony Robert Eden, An•thony’ego Roberta Edena, o An•thonym Rober•cie Edenie
Eden (bibl. ogród) -nu, -nie: ogród Eden, ale: eden (kraina szczęśliwości)

Słownik języka polskiego PWN*

eden
1. Eden «biblijny raj»
2. «miejsce najwyższej szczęśliwości»

• edeński

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego