fabulacja

Słownik języka polskiego PWN*

fabulacja
1. «wprowadzenie do opisu lub opowiadania elementów fikcyjnych»
2. «fantazjowanie na temat rzekomych wydarzeń w przeszłości i własnego w nich udziału»

• fabulator

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego