fagocytoza

Wielki słownik ortograficzny PWN

fagocytoza -zie, -zę

Słownik języka polskiego PWN

fagocytoza «wychwytywanie i pochłanianie przez komórkę mikroskopijnych ciał stałych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... gdy następuje wytwarzanie przeciwciał, eozynofile spełniają funkcję odtruwającą, uczestnicząc w fagocytozie i niszczeniu kompleksu antygen-przeciwciało.
    Narządy układu immunologicznego. Do układu...
  • ... znajdują się jasno barwiące się komórki siateczki, makrofagi oraz produkty fagocytozy i rozpadu komórek, a także młodociane postacie limfocytów, tzw. limfoblasty...
  • ... rozpoznaniu przez komórki immunologicznie kompetentne;
    2. zdolności czynnego ruchu i
    fagocytozy, tj. pożerania ciał obcych szkodliwych dla organizmu (drobnoustroje, cząsteczki pyłu...

Encyklopedia PWN

fagocytoza
[gr. phágos ‘pożeracz’, kýtos ‘naczynie’, ‘komórka’],
biol. rodzaj endocytozy, proces pochłaniania (pożerania) cząstek nieorg. oraz komórek lub ich fragmentów przez organizmy jednokomórkowe lub wyspecjalizowane komórki organizmów o bardziej złożonej budowie (fagocyty);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego