gwint

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gwint -n•tu, -n•cie; -n•tów, ale: pić z gwinta

Słownik języka polskiego PWN*

gwint «spiralne wyżłobienie na bocznej ściance śruby, wkrętu lub na wewnętrznej ściance nakrętek»
• gwintowy
skok gwintu «odległość między dwoma sąsiednimi zwojami gwintu mierzona równolegle do osi śruby»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego