halerczyk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

haler•czyk -ykiem; -ycy, -yków a. hallerczyk

Słownik języka polskiego PWN*

halerczyk «żołnierz utworzonej we Francji w 1918 r. armii polskiej, na której czele stał generał J. Haller»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego