halogenek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

halo•genek -n•ku, -n•kiem; -n•ków

Słownik języka polskiego PWN*

halogenek «związek halogenu z metalem lub niemetalem, występujący w wodzie morskiej lub w postaci minerału; też: związek organiczny zawierający halogen»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego