helmintolog

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hel•min•to•log -ogiem; -odzy a. -ogowie, -ogów

Słownik języka polskiego PWN*

helmintologia «nauka badająca robaki pasożytnicze oraz wywoływane przez nie choroby»
• helmintologiczny • helmintolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego