krajczostwo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kraj•czostwo (krajczy z żoną) -wa, B.= D., Ms. -wu
kraj•czostwo (urząd, funkcja krajczego) -wa, B.= M., Ms. -wie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego