laborantka

Wielki słownik ortograficzny PWN

laborant•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

laborant «pomocniczy pracownik laboratorium»
• laborancki • laborantka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego