modalny

Słownik języka polskiego PWN*

modalny
1. «w ontologii: dotyczący sposobu istnienia rzeczy lub zjawisk»
2. «w logice: odnoszący się do stopnia pewności sądu»
3. «dotyczący stosunku osoby mówiącej do treści jej wypowiedzi, wyrażanego za pomocą środków językowych»
4. «mający związek z archaicznymi skalami kościelnymi»
5. «w statystyce: wartość cechy występującej w danej grupie najczęściej»

• modalność
notacja modalna «system notacji służący do zapisywania muzyki wielogłosowej»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego