op-art

Wielki słownik ortograficzny PWN*

op-art op-artu, op-ar•cie a. opart

Słownik języka polskiego PWN*

op-art «rodzaj sztuki abstrakcyjnej wykorzystującej zjawiska optyczne, mającej poprzez powtarzające się rytmicznie układy kompozycyjne wywołać wrażenie ruchu»
• opartowski, opartowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego