purchla

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pur•chla -li, -lę; -li a. purchel
pur•chel -chla; -chle, -chli a. purchla

Słownik języka polskiego PWN*

purchel, purchla pot. «wybrzuszenie, bąbel»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego