quadrivium

Wielki słownik ortograficzny PWN

quadrivium; -via, -viów; zob. kwadrywium

Słownik języka polskiego PWN

quadrivium [wym. kwadrwium], kwadrywium
1. «dział sztuk wyzwolonych, które wykładano w szkołach starożytnego Rzymu i średniowiecznej Europy, obejmujący arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę»
2. «szkoła, w której te nauki wykładano»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... także gramatyki, retoryki, dialektyki (trivium) i muzyki, arytmetyki, geometrii, astronomii (quadrivium). Taka zaś była myśl przewodnia tego programu: "gramatyka uczy mówić...
  • ... określenie humanistycznej szkoły średniej, wprawdzie podzielonej tradycyjnie na trivium i quadrivium, ale z programem opartym głównie na nauce wymowy i języków...

Encyklopedia PWN

quadrivium
[łac.],
naukozn. program nauczania uniwersyteckiego w okresie scholastyki realizowany na wydziale sztuk wyzwolonych,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego