quadrivium

Wielki słownik ortograficzny PWN

quadrivium; -via, -viów; zob. kwadrywium

Słownik języka polskiego PWN

quadrivium [wym. kwadrwium], kwadrywium
1. «dział sztuk wyzwolonych, które wykładano w szkołach starożytnego Rzymu i średniowiecznej Europy, obejmujący arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę»
2. «szkoła, w której te nauki wykładano»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego