replikacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

re•plika•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

replikacja «podwajanie się łańcucha DNA w jądrze komórkowym, będące podstawą przekazywania identycznej informacji genetycznej kolejnym komórkom»
• replikować się

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego