rozczepić

Wielki słownik ortograficzny PWN

roz•czepić -pię, -pią; -p•cie

Słownik języka polskiego PWN

rozczepićrozczepiać «oddzielić od siebie rzeczy ściśle przylegające, sczepione ze sobą»
rozczepić sięrozczepiać się «o połączonych, sczepionych częściach jakiejś całości: oderwać się od siebie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... używając określenia, zjednoczyć jakąś istotną, stałą więzią. Mamy oto nowe rozczepienie i znów to, o co chcielibyśmy się oprzeć, rozwiera pomiędzy...
  • ... łuk. Krótki, do walki na bliskie odległości.
    Kog i Garłaj
    rozczepili się na chwilę.
    Łucznik przesunął się do przodu. Dostrzegł to...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego