sabatarianin

Wielki słownik ortograficzny PWN

sabatarianie (rel.) -rian a. sabatyści

Słownik języka polskiego PWN

sabatarianin, sabatysta «członek chrześcijańskich ugrupowań religijnych, które święcą sobotę zamiast niedzieli»
• sabatariański, sabatystyczny • sabatarianka, sabatystka

Encyklopedia PWN

sabatarianie, sabatyści,
chrześc. ugrupowania rel., których członkowie święcą sobotę zamiast niedzieli;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego