sekretarzowanie

Słownik języka polskiego PWN*

sekretarz
1. «pracownik zajmujący się pracami związanymi z działalnością jakiejś osoby lub instytucji»
2. «osoba kierująca pracą administracyjno-organizacyjną w instytucjach i urzędach»
3. «obieralna funkcja w różnych organizacjach»
4. «w dawnej Polsce: pisarz lub komornik królewski albo tytuł honorowy nadawany przez króla uczonym i literatom»
5. «drapieżny ptak o stalowoszarym upierzeniu żyjący w Afryce»

• sekretarski • sekretarzować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego