spilit

Wielki słownik ortograficzny PWN

spilit -itu, -icie; -itów

Słownik języka polskiego PWN

spilit «magmowa skała wylewna tworząca się na skutek erupcji podmorskich»

Encyklopedia PWN

spilit
[gr.],
skała wylewna (bazalt) lub żyłowa (diabaz) współwystępująca z keratofirem i należąca wraz z nim do produktów wulkanizmu podmor. przeobrażonych wskutek procesów pneumatolizy lub procesów hydrotermalnych, przy współudziale wody mor.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego