tamburyn

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tam•buryn -nu, -nie; -nów a. tamburyno
tam•buryno -ryna, -rynie; -ryn a. tamburyn

Słownik języka polskiego PWN*

tamburyn, tamburyno «mały, płaski bębenek z błoną napiętą na obręczy, w której umieszczone są brzęczące blaszki»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego