walcarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

wal•car•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

walcarka «zespół urządzeń do walcowania metalu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wody kierowana jest do hydrotransportu zgorzeliny. Reszta, przeznaczona do chłodzenia walcarek i rolek samotoków, doczyszczana jest w drugim stopniu w 20...
  • ... 0MPa) i podaje na walcarki. Po przejściu przez układ kilkunastu walcarek z kęsisk otrzymuje się kształtowniki [45]. Woda, używana najczęściej w...
  • ... już wspomniano, zasadnicza masa zendry usuwana jest w kanałach pod walcarkami, a wydzielona zendra dodawana jest do wsadu. Po tej operacji...

Encyklopedia PWN

maszyna do walcowania kształtowników, blach, rur itp.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!