Tansman

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Tans•man: Aleksan•der Tans•man, Tans•mana, o Tans•manie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego