ante Christum

Wielki słownik ortograficzny PWN*

an•te Christum (= przed Chrystusem; skróty: a.C., a.Ch.)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego