autobusiarz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•to•busiarz -rza; -rze, -rzy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego