edukacyjny

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
edukacyj•ny
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

się przeciwko tym szkołom w obronie interesów uczelni państwowych.
Miesięcznik
edukacyjny "Perspektywy" poszedł tak daleko, że pożyteczny skądinąd raport o tym

 

najbliższy poniedziałek, 15 listopada odbędzie się kolejny z cyklu koncertów edukacyjnych zorganizowanych przez Towarzystwo Edukacji Artystycznej.
Oprócz utworów Chopina, będzie można

 

że dzień taki nadejdzie, gdy skroń moja okryje się laurami edukacyjnych sukcesów. Chyba też ta tak wielce mi sympatyczna i opatrznościowa

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego