popełniać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

popeł•niać -am, -ają
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…tego pytania we współczesnych demokracjach jest być może najsubtelniejszą formą popełniania przez nie samobójstwa. Trzeba ogromnego wysiłku rodziny, szkoły, Kościoła, mediów…

 

…z którą liczba popełnianych samobójstw jest odwrotnie proporcjonalna do liczby popełnianych zabójstw, jest – od ponad stu lat – przedmiotem rozważań wielu rozpraw…

 

…WIĘCEJ NIŻ JEDNO SAMOBÓJSTWO

Trudno nie zauważyć, iż liczba samobójstw
popełnianych poprzez wejście pod jadący pociąg największa jest w okolicy Włocławka…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego