szyderca

Wielki słownik ortograficzny PWN*

szyder•ca -cę; -cy, -ców
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Nawet dziś wytykana palcem chorobliwa otyłość Amerykanów miała swych europejskich szyderców już z górą sto lat temu. homo americanus – pisano wtedy…

 

…akceptacją dobra, w imię którego rodzi się jego bunt jako szydercy. Nie-możliwość radykalnego szyderstwa i czystej wspaniałomyślności budzi refleksję, że…

 

…Rodzina słowem silna" – przetykany wulgaryzmami dialog męża i żony.

Etykietka
szydercy, enfant terrible polskiej sceny rockowej przylgnęła do Kukiza na dobre…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego