ubezpieczyciel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ubez•pieczyciel -la; -le, -li
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…część wartości nominalnej, ale wysokie stopy zwrotu zredukowały straty. Dla ubezpieczycieli szybki dostęp do zasobów finansowych może być bardziej przekonywający niż…

 

…środki, jest na naszym rynku więcej (patrz tabela Efekty działalności ubezpieczycieli na życie). W tej sytuacji wszystko zależy od akcjonariuszy.
Autor…

 

…telefoniczny, korespondencję wyjaśniającą, zarządzanie bazami danych, rozliczanie.

Rynek
Czas próby
ubezpieczycieli
Po latach dynamicznego rozwoju na rynku ubezpieczeniowym zapanował zastój. Liczba…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego